TSG Privacybeleid

Laatste herziening: Januari 2019

PRIVACYVERKLARING:

 

Transaction Services Group (TSG) neemt privacy en gegevensbescherming serieus. We hebben dit TSG Privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we persoonlijk identificeerbare informatie behandelen. 

De volgende vermeldingen hebben betrekking op het verzamelen van gegevens, informatiebeveiliging en privacynormen die gelden voor alle gebruikers van de TSG Website (TSG Site). In het kader van deze beleidsverklaring verwijzen TSG, we en ons naar de Transaction Service Group bedrijven. Onze privacypraktijken kunnen variëren in de verschillende landen waarin we actief zijn om lokale praktijken en wettelijke vereisten na te leven. Zie 'Regiospecifieke informatie' hieronder. Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen.

TSG biedt oplossingen voor inkomstenbeheer via een aantal toonaangevende leveranciers van factureringsoplossingen wereldwijd. Als onderdeel van deze diensten zullen wij regelmatig persoonlijke informatie van onze klanten en derden waarmee onze klanten zaken doen verzamelen en opslaan. Voor onze klanten wordt de informatie over het bekendmaken, doorgeven en anderszins verwerken van persoonlijke informatie als onderdeel van de betalingsverwerking besproken in de documentatie die zij ontvangen bij de onboarding. Deze informatie valt buiten de draagwijdte van deze verklaring, die enkel verband houdt met de informatie die we verkrijgen via de TSG Site.

WIE ZIJN WIJ?

 

TSG heeft een wereldwijde aanwezigheid met kernbedrijven van de Groep in verschillende gebieden: 

 

Nieuw-Zeeland

 

Debitsuccess Limited (Company nr.620358) is een bedrijf gevestigd in Nieuw-Zeeland, met hoofdzetel in Auckland.

 

Paysmart NZ Limited (Company nr.5691727) is een bedrijf gevestigd in Nieuw-Zeeland, met hoofdzetel in Auckland.

 

Clubware Limited (Company nr. 874046) is een bedrijf gevestigd in Nieuw-Zeeland, met hoofdzetel in Auckland.   

 

Australië

 

Debitsuccess Pty Limited (ACN 095 551 581) is een bedrijf gevestigd in Australië, met hoofdzetel in Brisbane, Queensland 4000.

 

Paysmart Pty Limited (CAN 117 597 010) is een bedrijf gevestigd in Australië, met hoofdzetel in Brisbane, Queensland 4000.

 

Clubware Pty Limited (ACN 115 985 905) is een bedrijf gevestigd in Australië, met hoofdzetel in Brisbane, Queensland 4000. 

 

QK Technologies Pty Limited (ACN 119 998 122) is een bedrijf gevestigd in Australië, met hoofdzetel in Brisbane, Queensland 4000.

 

Links Modular Solutions Pty Limited (ACN 104 429 923) is een bedrijf gevestigd in Australië, met hoofdzetel in Brisbane, Queensland 4000.

 

Verenigd Koninkrijk en Europa

 

Transaction Services Group Limited (UK Company nr.9766556) is een bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met hoofdzetel in Rockwood House, Perrymount Road, Haywards Heath, West Sussex, RH16 3TW.

 

Harlands Group Limited (UK Company nr.2982917) is een bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met hoofdzetel in Rockwood House, Perrymount Road, Haywards Heath, West Sussex, RH16 3TW.

 

Debit Finance Collections PLC. (UK Company nr.3422873) is een bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met hoofdzetel in  16 Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK5 8PL.

 

VSA

 

Transaction Services Group (USA) Incorporated (Colorado 20161766142) is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, met hoofdzetel in 2 North Central Avenue, #1800 Phoenix, AZ 85004.

 

Debitsuccess (USA) Incorporated (Colorado 20161748022) is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, met hoofdzetel in2 North Central Avenue, #1800 Phoenix, AZ 85004.

 

   

DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Bij het leveren van oplossingen voor inkomstenbeheer aan klanten kan TSG (of een van de bedrijven van de Groep) de volgende gegevens verwerken: 

Persoonlijke gegevens zoals demografische informatie waaronder naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.
Fysiologische klantengegevens zoals de hoogte, het gewicht of percentage lichaamsvet, die door het gegevenssubject vrijwillig worden meegedeeld. 
Gegevens over het gebruik van de dienst. 
Boekingshistoriek. 
Communicatiehistoriek. 
Persoonlijke informatie over een werknemer, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer.
Zakelijke contacten, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. 
Als je je wilt afmelden van onze mailinglijsten, gebruik dan de optie 'afmelden' in deze mail of stuur een verzoek tot afmelden naar het relevante e-mailadres dat je hieronder vindt in de paragraaf 'Regiospecifieke informatie'.  

HOE WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij, of een van de bedrijven van onze Groep, kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor een aantal redenen, waaronder:

Het opzetten en beheer van je inschrijving, en het gebruik van de inlogmogelijkheid op de TSG Site; 
Voor het bijhouden van bewijsstukken en administratieve doeleinden;
Om je beleving bij het gebruik van de TSG Site te verbeteren en te personaliseren;
Om onze producten en diensten te verbeteren;
Om contact met je op te nemen i.v.m. vragen die je stelt;
Voor statistische analyse;
Om je via e-mail, telefoon of post te contacteren, en om je nieuwsbrieven of andere updates, communicaties en/of publicaties te sturen, indien je hierin hebt toegestemd;
Voor direct marketing-doeleinden afhankelijk van jouw toestemming (zoals vereist in de geldende wetgeving);
Voor het naleven van de geldende wetten en/of regelgeving.

HET OPENBAAR MAKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

TSG is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Auckland, Nieuw-Zeeland, en een aantal bedrijven van de Groep in verschillende landen over de hele wereld. Je persoonlijke informatie kan, met jouw toestemming (als die vereist is bij wet), worden bekendgemaakt aan ontvangers die zich buiten jouw land bevinden, waaronder ook van het ene TSG bedrijf naar het andere TSG bedrijf als dat noodzakelijk is om onze onderneming te runnen. De informatie kan ook worden bekendgemaakt aan dienstverleners die opdrachten voor ons uitvoeren of diensten aan ons verlenen, met inbegrip van (zonder hiertoe beperkt te zijn), juridische, boekhoudkundige, consulting en andere professionele dienstverleners.  Een aantal van onze diensten kan worden geleverd door organisaties waarmee TSG een contractuele relatie heeft (met inbegrip van onderaannemers). Als gevolg daarvan kan je persoonlijke informatie aan hen worden bekendgemaakt. We nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat wij je persoonlijke informatie enkel bekendmaken waar dit noodzakelijk is voor deze organisaties om hun contractuele diensten te kunnen uitvoeren, en voor geen enkel ander doel.

TSG kan je persoonlijke informatie ook bekendmaken: 

Voor het naleven van de wet- en regelgeving, met inbegrip van:  
om onze wettelijke rechten uit te oefenen of gerechtelijke procedures te beschermen;
voor samenwerking met regelgevende, wetshandhavende of andere overheidsinstanties; 
zoals toegestaan in geldende wetten en/of regelgeving; en
zoals vereist bij gerechtelijk bevel; 
Als wij een reden hebben om aan te nemen dat bekendmaking vereist is:
voor het onderzoeken en voorkomen van, of maatregelen te nemen tegen feitelijke of vermoedelijke illegale activiteiten en
voor de bescherming en verdediging van de rechten of eigendommen van TSG, of de veiligheid van TSG, zijn klanten, werknemers, leveranciers of anderen.
TSG zal geen persoonlijke informatie bekendmaken aan anderen op andere wijze dan in dit beleid is vermeld of zoals contractueel vastgelegd door onze klanten of waarin op andere wijze is toegestemd.
 

TOEGANG TOT EN BIJWERKEN VAN JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je hebt het recht om ons te vragen om een kopie van of toegang tot je persoonlijke informatie die wij bewaren. Gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie. We kunnen je hiervoor een kleine vergoeding vragen, zoals toegestaan onder de geldende wetgeving. Als je van mening bent dat wij informatie over je hebben die onjuist of onvolledig is, gelieve ons dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

SAMENVOEGEN EN ANONIMISEREN VAN GEGEVENS 

Wij kunnen je persoonlijke informatie op zulke wijze samenvoegen en anonimiseren dat je niet geïdentificeerd of identificeerbaar bent, om je samengevoegde of geanonimiseerde gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld voor statistische analyse en administratie met inbegrip van trendanalyse, om producten en diensten te ontwerpen en om kosten en lasten van onze producten en diensten te analyseren, en voor het uitvoeren van risicobeoordeling. We kunnen geanonimiseerde of samengevoegde gegevens delen met bedrijven die met ons verbonden zijn en met andere derden. Deze verklaring vormt geen beperking voor het gebruik of delen door TSG van niet-persoonlijke, samengevatte, afgeleide, geanonimiseerde of samengevoegde gegevens.

ENGAGEMENT TOT VEILIGHEID, PRIVACY EN RICHTLIJNEN 

Onze verantwoordelijkheid om de veiligheid en privacy van de persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen, nemen wij zeer ernstig. We hebben administratieve, technische en fysieke waarborgen ingevoerd om de persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, verandering, bekendmaking of gebruik.

Elk vermoeden van poging tot inbreuk op onze beleidslijnen en procedures of het aanvatten van enige vorm van ongeautoriseerde actie met onze informatiesystemen zal worden beschouwd als een potentiële criminele activiteit. Dergelijke pogingen en elk ander verdacht gedrag kan worden gerapporteerd aan de aangewezen autoriteiten.

Gelieve eraan te denken dat communicatie over het internet, zoals e-mails, niet geheel veilig is. Wij streven ernaar om de veiligheid te verzekeren van alle vertrouwelijke en persoonlijke informatie die ons via deze website wordt toegestuurd, conform onze verplichtingen onder de geldende wetten en regelgevingen. Zoals alle website operatoren kunnen wij echter niet de veiligheid garanderen van gegevens die via deze website worden verstuurd.

COOKIES 

Bij deze website gebruikt TSG cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt bewaard voor het opslaan van gegevens. Een cookie identificeert je niet persoonlijk en bevat geen andere informatie over jou, maar het identificeert wel je computer.

Wij en een aantal van de aan ons verwante bedrijven en externe dienstverleners kunnen een combinatie gebruiken van 'persistente cookies' (cookies die langere tijd op je harddrive blijven staan) en 'session ID cookies' (cookies die vervallen als je je browser sluit) op de website om bijvoorbeeld het gebruik van de site op te volgen en verslag te doen van je gebruik van en interactie met advertentiediensten.

Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt als je een cookie ontvangt, zodat je telkens de kans hebt om een cookie te aanvaarden of te weigeren. Je moet evenwel beseffen dat het weigeren van cookies een negatieve impact kan hebben op de functionaliteit en bruikbaarheid van de website.

Op dit moment kunnen wij niet ingaan op 'Do Not Track' verzoeken.

EXTERNE LINKS

TSG kan op deze website koppelingen plaatsen naar andere websites die niet onder onze controle staan. Op generlei wijze onderschrijven wij of geven wij enige garantie voor de inhoud op deze websites of voor de producten en diensten die op de websites worden aangeboden. Wij verstrekken geen verklaringen over je gebruik van die websites. Wees je ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van andere website operatoren. Wij raden onze gebruikers aan om op te letten als zij onze site verlaten en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt. Deze verklaring is enkel van toepassing op informatie die wij verzamelen. Je dient alle andere geldende privacy- en cookieverklaringen grondig te lezen voor je andere websites bezoekt en gebruikt.

MINDERJARIGEN

Deze website is niet bestemd voor gebruik door kinderen. We vragen of aanvaarden bewust geen persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar.  

TSG KLACHTENPROCEDURE

Als je een klacht wilt indienen over hoe wij met je persoonlijke informatie zijn omgegaan, gelieve dan onze Privacy Officer alle details van je klacht en alle ondersteunende documentatie te sturen:

via e-mail naar privacy@transactionservices.global
Onze Privacy Officer zal trachten:

een initieel antwoord op je vraag of klacht te geven binnen de 10 werkdagen en
je vraag of klacht onderzoeken en proberen op te lossen binnen de 30 werkdagen of een langere periode als dit nodig is en aan jou wordt meegedeeld door onze Privacy Officer.
Als je nog geen voldoening hebt, kun je een officiële klacht indienen bij een overheidsinstantie. Zie de 'Regiospecifieke informatie' hieronder. 

REGIOSPECIFIEKE INFORMATIE

Gebruikers in de volgende regio's en landen dienen de paragrafen hieronder te lezen. Hierin staat bijkomende informatie over specifieke privacywetten en regelgeving per regio. Bij conflicten tussen de informatie hierboven en de paragrafen hieronder, zullen de paragrafen hieronder gelden voor de gespecificeerde regio's en landen.

Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en andere landen binnen de Europese Economische Ruimte

Je persoonlijke informatie kan worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen wetten hebben rond gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in de EER. Hieronder valt ook het doorgeven van informatie tussen TSG en zijn verwante bedrijven. De relevante bedrijven zullen de nodige maatregelen nemen om de bescherming te verzekeren van je persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld, conform de wetten op gegevensbescherming.

E-mailadres om je uit te schrijven: dataprotectionmanager@TSG.co.uk 

Europese Unie: Identificatie van de Gegevensbeheerder

Harlands Services Limited of Debit Finance Collections PLC. (zoals van toepassing) zullen, als distributeurs van TSG in de Europese Unie, verantwoordelijk zijn onder de geldende privacywetten voor zover zij jouw persoonlijke informatie gebruiken voor hun eigen doeleinden. Als TSG of een van zijn verwante bedrijven je persoonlijke informatie informatie gebruiken voor hun eigen doeleinden, kan dit bedrijf ook verantwoordelijk zijn onder elke privacywetgeving die van toepassing is. Je kunt contact opnemen met Harlands Services Limited of Debit Finance Collections PLC om meer informatie te krijgen over de externe bedrijven met wie je persoonlijke gegevens worden gedeeld, en de wettelijke basis voor het verwerken van die gegevens, en specifieke informatie over het uitoefenen van je rechten als gegevenssubject onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Australië

Volgens de Privacy Act 1988 (Cth) (De Australian Privacy Act), heb je het recht om:

inzicht te vragen in je persoonlijke informatie;
de correctie te vragen van je persoonlijke informatie; en
te klagen over een inbreuk op de Australian Privacy Principles (Schedule 1 van de Australian Privacy Act) of elke bindende APP Code. 
Wij behandelen alle klachten of verzoeken om inzicht in of correctie van persoonlijke informatie conform onze verplichtingen onder de Australian Privacy Act. Alle klachten worden ernstig genomen en zullen door het aangewezen personeel worden beoordeeld, met als doel alle problemen tijdig en efficiënt op te lossen, conform de Australian Privacy Act.

Als je een officiële klacht wilt indienen, kun je contact opnemen met de Australian Information Commission: 

Office of the Australian information Commission